baner-gora

Program wyborczy 48 na 48 - Konferencje

Budowa drogi obwodowej oraz dalsza modernizacja dróg na terenie miasta

Na zakończenie niezwykle ważna inwestycja, którą będziemy chcieli rozpocząć w kadencji 2014-2018, czyli budowa drogi obwodowej oraz dalsza modernizacja dróg na terenie miasta. Budowa drogi obwodowej, jak również dalsze modernizacje fragmentów dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych. Nie zapominamy przy tym o drogach wewnętrznych, których stan pozostawia wiele do życzenia, choć w mijającej kadencji udało nam się zbudować lub zmodernizować 96 kilometrów dróg na terenie miasta.


Dotacje dla Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu

Sceneria, w której dziś znajdujemy się nieprzypadkowo rodzi podejrzenie, że nasz kolejny piktogram jest związany z dotacją, jaką samorząd winien jest przekazać na rzecz Szpitala Wojewódzkiego. Zatem: Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego funkcjonującego na terenie naszego miasta, to 47 konkret z Programu 48 x 48. Niezwykle interesująco zapoczątkowana została współpraca z obecną dyrekcją szpitala, a więc z obecnym Dyrektorem Wiktorem Stasiakiem i mimo zaledwie kilkumiesięcznej współpracy udało nam się zrealizować wzajemne względem siebie powinności, a przy tej okazji zyskał zarówno szpital, jak i pacjenci


Kontynuacja termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

W mijającej kadencji bardzo wiele obiektów, które służą mieszkańcom Tarnobrzega doczekało się termomodernizacji. Mianowicie dokonaliśmy termomodernizacji Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 3 i 10, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Przedszkola nr 3 i nr 4. Również udało się dokończyć rozpoczętą przed laty termomodernizację tzw. starej hali MOSiR.


Rozwój ekonomii społecznej - wsparcie spółdzielni socjalnych

To niezwykle ważna, rozwijająca się dziedzina aktywności ludzkiej. W Tarnobrzegu mamy lidera wśród spółdzielni socjalnych za sprawą stojącej obok Pani Prezes , która rozwinęła firmę składającą się z osób poszukujących swojego miejsca pracy. Jesteśmy dumni ,że w mijającej kadencji w malutkim procencie mogliśmy wesprzeć działalność spółdzielni socjalnej „Konar” ale mamy nadzieję, że za przykładem spółdzielni „Konar” pój dą również inni, potrzebujący znalezienia swojego miejsca na rynku pracy.


Aktywne wspieranie przedsiębiorczości

W mijającej kadencji udało nam się we współpracy z TARR stworzyć zalążek Centrum Obsługi Inwestora. Wierzymy , że zacieśnienie tej współpracy zaowocuje powołaniem instytucjonalnie takiego punktu, który od A do Z będzie pomagał przyszłym inwestorom , którzy zdecydują się zainwestować swoje środki w działalność gospodarczą na terenie naszego miasta. Również po dwóch dofinansowaniach z budżetu miasta w dalszym ciągu mamy nadzieję,że rozwijał się będzie fundusz pożyczkowy, prowadzony przez naszą instytucję otoczenia biznesu a więc TARR.


Energooszczędne oświetlenie i odnawialne źródła energii

W mijającej kadencji udało nam się na wielu budynkach użyteczności publicznej stworzyć ogniwa fotowoltaiczne, a więc pozyskujemy część energii w sposób ekologiczny. Również na najbliższe 48 miesięcy planujemy przeprowadzić rewolucje oświetleniową w mieście. Nieprzypadkowo znajdujemy się pod oświetleniem ledowym, oświetleniem ulicznym na jednym z tarnobrzeskich osiedli. To takie oświetlenie ledowe, energooszczędne, chcemy w nowej kadencji zainstalować na głównych arteriach komunikacyjnych miasta.


Stworzenie kompleksu sportowo - wypoczynkowego

Czterdziesty drugi konkret, a więc stworzenie kompleksu sportowo – wyczynowego, czyli budowa ścianki wspinaczkowej, rozbudowa skate parku oraz budowa parku linowego. To są zagadnienia, które najbardziej cieszą ludzi, którzy mają pozytywne nastawienie do szeroko rozumianej kultury fizycznej i dbałości o własną kondycję fizyczną. Wielu miłośników w Tarnobrzegu marzy o profesjonalnym skate parku. Znajdujemy się właśnie przed takim elementem, ale myślę, że do pełni satysfakcji jeszcze wiele temu miejscu brakuje. Marzymy również o tym, aby nad Jeziorem Tarnobrzeskim wybudować park linowy. Trzecim z zagadnień, który w ramach tego piktogramu chcemy w nowej kadencji objąć procesem inwestycyjnym, jest budowa ścianki wspinaczkowej.


Kompleksowa modernizacja i doposażenie TDK

W mijającej kadencji dzięki zabiegom obecnych tutaj dyrektorów TDK udało się ucyfrowić nasze kino, a więc przeprowadzić gruntowną modernizacje tarnobrzeskiego kina działającego w ramach struktur TDK, jak również przeprowadzić niezbędne remonty. Chcemy w nowej perspektywie unijnej, dzięki środkom europejskim przeprowadzić kompleksową modernizację Tarnobrzeskiego Domu Kultury doposażając go w niezwykle niezbędny sprzęt na miarę XXI wieku – mówi Prezydent Miasta Norbert Mastalerz.


Zacieśnienie współpracy z ościennymi samorządami

Nowa perspektywa, to możliwość zacieśnienia rozpoczętej już w mijającej kadencji współpracy między miastem Tarnobrzeg, a samorządami powiatu tarnobrzeskiego, czyli samorządami gmin Grębowa, Gorzyc, Nowej Dęby oraz Baranowa Sandomierskiego. Nowa perspektywa unijna daje nam nowe szanse i nowe perspektywy, środki dedykowane w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych. Właśnie w tym celu stworzyliśmy w ramach zacieśnienia współpracy Tarnobrzeski Obszar Funkcjonalny.


Budowa nowych mieszkań komunalnych i socjalnych

Dziś nieprzypadkowo znajdujemy się w scenerii budowy nowego budynku mieszkalnego – wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i ulicy Kopernika. Mijająca kadencji przebiegała pod hasłem budowy nowych mieszkań i budynków wielorodzinnych, jak i nowego osiedla domków jednorodzinnych. W trakcie mijającej kadencji udało się, w ramach TTBS, zrealizować inwestycje w mieszkalnictwie i przybyły kolejne mieszkania w ramach budownictwa społecznego.


Tarnobrzeg przyjazny osobom niepełnosprawnym.

 


Wsparcie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu

Z wielką radością przyjęliśmy inicjatywę nowego rektora odnośnie kształcenia na nowych kierunkach w tarnobrzeskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. W tej kadencji udało się wesprzeć działalność naszej tarnobrzeskiej Alma Mater. Mam nadzieję, że nowe kierunki i szereg nowych inicjatyw ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w nowej kadencji będzie mogło liczyć na samorządowe wsparcie.


Utworzenie Muzeum Przemysłu Siarkowego nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Dziś tematyka związana z przemysłem siarkowym, który przez blisko 60 lat żywił mieszkańców naszego miasta. Dziś po tym wielkim kombinacie pozostały dwa przedsiębiorstwa i namiastka Muzeum Zagłębia Siarkowego, które mieści się w Spichlerzu Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Trzydziesty szósty konkret dotyczy utworzenia Muzeum Zagłębia Siarkowego nad Jeziorem Tarnobrzeskim, a więc nad swoistym cudem ekologii, który powstał w wyniku działalności Kopalni Siarki Machów.


Odnowienie cmentarza wojennego

Dziś pochylamy się nad grobami naszych Bohaterów Narodowych. Osób, które przez wiele pokoleń nie szczędziło swojego własnego życia, abyśmy mogli mieszkać w niezawisłej suwerennej Rzeczypospolitej. Piktogram 35 to wielki konkret dla wszystkich środowisk kombatanckich naszego miasta.


Uzbrojenie kolejnych terenów inwestycyjnych

Kiedy w grudniu 2010 roku przejmowaliśmy obowiązki mijającej kadencji, Tarnobrzeg nie dysponował przysłowiowym hektarem uzbrojonych terenów pod potencjalnych inwestorów. Dziś kończymy kadencję dysponując 29 hektarami w osiedlu Zakrzów, a więc w obszarze Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego. Dodatkowo obszar ten jest objęty ulgami i przywilejami funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej. Vis a vis funkcjonującego już TPPT uzbrajamy, za środki unijne, kolejne tereny pod potencjalnych i przyszłych inwestorów.


Cyfrowy Tarnobrzeg, czyli rozwój e-usług, e-szkoła,e-zdrowie

W Urzędzie Miasta Tarnobrzega zmieniło się bardzo wiele. W ostatnich latach wiele środków zostało przeznaczonych na rozwój e-usług. W UM działa geoportal, wiele dokumentów papierowych i map zostało przeniesionych do wersji elektronicznej. Został utworzony portal informacyjny, czyli właśnie geoportal w nim możemy znaleźć każdą działkę, drogę czy budynek w wersji elektronicznej oraz mapę Tarnobrzega tzw. ortofotomapę wykonaną w formule lotniczej.


Przejęcie i zagospodarowanie dworca kolejowego

W nowej perspektywie bardzo mocno rząd polski i komisja europejska stawiać będzie na modernizację szlaków kolejowych. Zatem chcielibyśmy w nowej kadencji 2014-2018 przejąć kolejny majątek skarbu państwa w tym przypadku historyczny dworzec kolejowy w Tarnobrzegu i go zmodernizować zarówno do funkcji przyjmowania pasażerów, funkcji poczekalni oraz kas biletowych, jak również do funkcji innych usług, które mogą być świadczone w samym dworcu


Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców

W mijającej kadencji Rada Miasta uchwaliła pięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Miechocin, Ocice, Mokrzyszów, jak również dla terenów poprzemysłowych znajdujących się po przeciwległej stronie Jeziora Tarnobrzeskiego oraz terenów, które obejmuje Tarnobrzeski Park Przemysłowo Technologiczny. W trakcie fazy są kolejne tereny. Uważamy, że właściwa polityka planowania przestrzennego jest niezwykle istotnym instrumentem we właściwym zagospodarowaniu terenów inwestycyjnych.


Aktywizacja rynku pracy - Roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, prace społecznie użyteczne

W mijającej kadencji udało nam się ponad 500 absolwentów oraz osób pozostających długotrwale bezrobotnymi, zorganizować cztery wspomniane formy i ich aktywizacji na rynku pracy. Mamy nadzieję, że przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w nowej kadencji samorządu ta liczba znacznie się zwiększy.


Wsparcie służb porządkowych i ratowniczych

29 konkret to wsparcie służb ratowniczych i porządkowych, doposażenie strażaków zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak również naszej Tarnobrzeskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, wsparcie Komendy Miejskiej Policji oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


Place zabaw dla dzieci

Myslę, że niezwykle ważnym jest bezpieczny wypoczynek i zabawa najmłodszych mieszkańców. W minionej kadencji udało nam się zrealizować projekty praktycznie przy wszystkich szkołach podstawowych, dwóch przedszkolach oraz żłobku miejskim. W nowej kadencji chcielibyśmy, aby na każdym z osiedli w tym osiedli rolniczych powstał nowoczesny, funkcjonalny a co za tym idzie bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.


Wspieranie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Od wielu lat samorząd tarnobrzeski stara się wspierać funkcjonujące na terenie miasta osiem ogrodów działkowych. Myślę, że nie ma nic piękniejszego niż połączenie pasji związanej z wypoczynkiem na świeżym powietrzu oraz dbania o te piękne kilka metrów, na których coś smacznego może wyrosnąć. Dlatego chcemy rok rocznie, w dalszym ciągu, w większym wymiarze finansowym niż to miało miejsce do tej pory, wspierać PZD i wszystkie osiem Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na terenie naszego miasta.


Dalsza rozbudowa monitoringu miejskiego

Począwszy od 2012 roku miasto Tarnobrzeg przy współpracy Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej i przewodniczących osiedli rozpoczęło budowę na światłowodach nowoczesnego monitoringu miejskiego. Jesteśmy po trzech etapach i w dalszym ciągu chcemy ten element, zdecydowanie poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, rozbudowywać.


Budowa stadionu lekkoatletycznego

Oddając w tym roku bieżnię przy Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica nakreśliliśmy kierunek rozwoju infrastruktury sportowej i chcielibyśmy, aby również utalentowana tarnobrzeska młodzież mogła realizować swoją pasję, jaką są konkurencje w ramach królowej sportu, czyli lekkiej atletyki.


Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Przy zrozumieniu potrzeb przez samorząd miasta Tarnobrzega i władz Kopalni Machów, udało się zorganizować przytulisko w Machowie dla wszystkich bezdomnych zwierząt z terenu naszego miasta.To przytulisko dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, od kilku dni jest już oficjalnie schroniskiem. W ciągu 48 miesięcy nowej kadencji chcielibyśmy tę sytuację poprawić i rozbudować istniejące schronisko o kolejne brakujące elementy.


Wspieranie działań opieki długoterminowej, w tym paliatywnej

Podczas mijającej kadencji szereg działań samorządu tarnobrzeskiego skierowanych było w kierunku mieszkańców naszego miasta będących w wieku senioralnym. Mam tu na myśli zarówno działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc w Domu Dziennego Pobytu czy Środowiskowym Domu Samopomocy, jak również działania związane z długoterminową opieką i opieką paliatywną.Dlatego kolejnym punktem Programu 48 konkretnych spraw jest dalsze wspieranie zarówno opieki długoterminowej jak i opieki paliatywnej.


Budowa zadaszonych kortów tenisowych

W tym miejscu pragniemy wybudować zadaszone korty tenisowe. Już w 2015 roku powstanie na terenie starego basenu odkrytego nowoczesny i funkcjonalny kort tenisowy dla wszystkich mieszkańców Tarnobrzega. W dalszym etapie prac ten obiekt zostanie również zadaszony.


Ochrona przeciwpowodziowa

Dwudziesty pierwszy punkt naszego programu to ochrona przeciwpowodziowa oraz kwestie związane z melioracją na terenie naszego miasta. Rok 2010 zdecydowanie pokazał naszemu samorządowi, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwe dostępne środki i szanse, aby zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami nawałnic powodziowych. Stąd też od 2011 roku bardzo intensywnie prowadziliśmy remonty rowów melioracyjnych, jak również zainwestowaliśmy znaczne środki w ochronę przeciwpowodziową.


Rewitalizacja tarnobrzeskich terenów zielonych

Kolejny już dwudziesty piktogram Programu 48 na 48, to rewitalizacja tarnobrzeskich terenów zielonych. Punkt ten odnosi się do trzech zielonych terenów naszego miasta, czyli lasku bulońskiego, Parki Dzikowskiego oraz bulwarów wiślanych.


Programy profilaktyczne i kolejne bezpłatne szczepienia profilaktyczne

Programy profilaktyczne i kolejne bezpłatne szczepienia profilaktyczne to kolejny punkt naszego programu. Są to jakże istotne zagadnienia związane z zapobieganiem wszelakim schorzeniom zdrowotnym wśród mieszkańców naszego miasta.


Edukacja i kształcenie zawodowe

Rok rocznie podczas wszelakich klasyfikacji i rankingów, jak również wyników testów kompetencyjnych i egzaminów dojrzałości, miasto Tarnobrzeg i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie naszego miasta, plasują się na czołowych miejscach w województwie podkarpackim.Dlatego działania, które podejmowaliśmy będziemy podejmowali nadal, aby utrzymać poziom szkolnictwa nie tylko tego, które uważane jest za to publiczne najbardziej, czyli szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego, ale również szkolnictwa ponadgimnazjalnego.


Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach

Począwszy od roku minionego staramy się tę ofertę edukacyjną wzbogacać. W minionym roku szkolnym wprowadziliśmy naukę języka angielskiego poprzez platformę informatyczną, a także wprowadziliśmy powszechną naukę pływania dla przedszkolaków. Bieżący rok szkolny to kolejne oferty zajęć pozalekcyjnych, nie tylko w wydaniu językowym i sportowym, ale również w wydaniu zajęć artystycznych.


Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

W październiku 2012 roku po raz pierwszy na przestrzeni sześciu kadencji tarnobrzeskiego samorządu na mój wniosek Rada Miasta podjęła uchwałę, w myśl której przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy, inwestujący swój własny kapitał, mogli liczyć na ulgi podatkowe od nieruchomości. System ten obowiązywał z przedłużeniem do czerwca 2014 roku. Chcielibyśmy, aby od nowej kadencji, na nowo Rada Miasta podjęła uchwałę, która dawałaby pewne preferencje i ulgi dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.


Ścieżki rekreacyjne

Piętnasta propozycja z programu wyborczego 48 na 48 to temat rozbudowy ścieżek rekreacyjnych, zarówno tych w wydaniu miłośników biegania a więc lekkiej atletyki, miłośników nordic walkingu jak również miłośników jazdy na rowerze. Myślę, że stawianie na budowę ścieżek rekreacyjnych jest niezwykle istotną sprawą dla mieszkańców naszego miasta.


Osiedlowe zieleniaki

Następny konkret to utworzenie osiedlowych zieleniaków. W trakcie tej, mijającej kadencji jako Prezydent częstokroć zetknąłem się z problemem chęci sprzedaży na tarnobrzeskich ulicach przez producentów płodów rolnych, owoców a więc handlu sezonowego. Niestety przepisy prawa lokalowego stanowią jednoznacznie,że podobną działalność można prowadzić tylko na placu targowym przy ul.Kwiatkowskiego. Stąd też pomysł, aby w nowej kadencji stworzyć na terenie naszego miasta kilka stref zielonych – zieleniaków.


Zacieśnienie współpracy ze spółdzielniami

Kolejnym punktem, który chcemy realizować w ciągu nowej kadencji 2014-2018 to zacieśnienie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Myślę, że jest to niezwykle istotny element realizacji polityki, świadomej polityki samorządu tarnobrzeskiego, gdyż jak wiemy w bezpośrednim sąsiedztwie wielu nieruchomości należących do gminy Tarnobrzeg są tereny spółdzielcze. Stąd też wydaje się zasadne jeszcze mocniejsze zacieśnienie współpracy.


Ulgi dla seniorów - uchwalenie Karty Seniora

Podczas naszej dzisiejszej konferencji goszczę nieprzypadkowo szefową Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Panią Krystynę Frąszczak oraz przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów - Pana dr. Witolda Furgała. Jak Państwo się domyślacie chcemy stworzyć jako samorząd Tarnobrzega jeszcze bardziej przyjazny klimat dla wszystkich seniorów naszego miasta. Chcielibyśmy jeszcze w tym roku kalendarzowym uchwalić kartę seniora, a więc ulgi i przywileje dla seniorów. W ubiegłym roku udało nam się przyjąć dokument „Bon Rodziny 3+”.


Zwiększenie liczby miejsc w Domu Dziennego Pobytu i w Środowiskowym Domu Samopomocy

Zgodnie z Programem 48 konkretnych spraw na 48 miesięcy przyszłej kadencji, chcemy w latach 2014 – 2018 dodatkowo zwiększyć liczbę miejsc zarówno w Domu Dziennego Pobytu, jak i w Środowiskowym Domu Samopomocy. Będziemy chcieli to zrealizować przy dofinansowaniu środków unijnych, jak też programów resortowych proponowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Budowa kolejnych boisk wielofunkcyjnych i bieżni lekkoatletycznych

W chwili obecnej każda ze szkół podstawowych, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 8 i 11, posiada nowoczesne boisko wielofunkcyjne, zrealizowane z programu Orlik 2012 lub boisko syntetyczne takie, jakie powstało choćby przy Liceum Ogólnokształcącym czy Gimnazjum nr 3. Dlatego jako kolejny konkret z naszego programu deklarujemy, że właśnie przy Szkołach Podstawowych nr 8 i 11 powstaną kolejne wielofunkcyjne boiska.


Zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego

W ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2018 mamy już przygotowany projekt na 25 mln zł, który zakłada m. in. modernizację sześciu kilometrów dróg nad Jeziorem Tarnobrzeskim (ul. Plażowa, tzw. czwarty odcinek drogi opaskowej oraz ulica Żeglarska). Oprócz tego będziemy chcieli stworzyć wokół jeziora odrębny ciąg pieszo rowery oddzielony pasem zieleni. W ramach tego projektu chcemy także wykonać sieć wodociągową i kanalizacyjną, aby nad akwenem mogły pojawić się już docelowo prysznice i toalety. Chcemy także zrealizować projekt budowy przystani kajakowej wraz z profesjonalnym zapleczem oraz sprzętem do uprawiania kajakarstwa wyczynowego dla najmłodszych miłośników tej dyscypliny. Nad akwenem powstanie także parking oraz place zabaw i park linowy.


Zakończenie prac remontowych Zamku Dzikowskiego

Chcemy w latach 2014 – 2018 zakończyć trwające od kilku lat prace rewitalizacyjne, przywracające temu obiektowi dawny blask. Liczymy, że w tych latach w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych uda się nam pozyskać 7 mln zł na dokończenie prac remontowych, które obejmą wnętrza budynku. Chcemy także dokonać modernizacji ogrodzenia, które tego niewątpliwie wymaga. Planujemy także doposażyć obiekt w sprzęt multimedialny, który wzbogaci ofertę skierowaną do turystów odwiedzających nasze miasto.


Kontynuowanie programów wspierających działalność organizacji pozarządowych

W ciągu ostatnich czterech lat współpraca miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi nabrała jasnych i przejrzystych ram. Roczne Programy Współpracy układane są wspólnie przez przedstawicieli Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych. Wiele postulatów organizacji zostało uwzględnionych przy poszczególnych programach. Także rozdział dotyczący podziału środków na realizację zadań publicznych jest przejrzysty, a zasady są sprawiedliwe i zrozumiałe dla wszystkich.


1000 nowych miejsc parkingowych

1000 nowych miejsc parkingowych w nowej kadencji 2014- 2018. Nieprzypadkowo dzisiaj znajdujemy się przy ulicy Bolesława Prusa, jednej z najbardziej zakorkowanych i mało dostępnych ulic na terenie naszego miasta. Remont ulicy Prusa razem z ulicą Orzeszkowej na osiedlu Serbinów będzie kosztował około 1,7 mln zł. Zostanie tutaj położona nawierzchnia z kostki brukowej i powstanie 336 nowych miejsc parkingowych.


Rozbudowa przychodni

Rozbudowa przychodni specjalistycznej to czwarta już konkretna propozycja urzędującego prezydenta. Nowa przychodnia specjalistyczna będzie się mieścić przy ulicy Mickiewicza 34. Inwestycja w zakresie ochrony zdrowia to pomysł kandydata na urząd prezydenta w nadchodzących wyborach.O przyszłości stadionu

O stadionie miejskim, jego rozbudowie i planach na przyszłość (sztuczne oświetlenie i podgrzewana murawa) opowiadali dzisiaj na konferencji prasowej między innymi prezydent miasta Norbert Mastalerz i poseł na Sejm RP, przed laty gwiazda tarnobrzeskiej Siarki Cezary Kucharski.


Fragment Konwencji Wyborczej Platformy Obywatelskiej