baner-gora

 

RADNY MIASTA TARNOBRZEGA   

Punkt 37 – Wsparcie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu

37- Z wielką radością przyjęliśmy inicjatywę nowego rektora odnośnie kształcenia na nowych kierunkach w tarnobrzeskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. W tej kadencji udało się wesprzeć działalność naszej tarnobrzeskiej Alma Mater. Mam nadzieję, że nowe kierunki i szereg nowych inicjatyw ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w nowej kadencji będzie mogło liczyć na samorządowe wsparcie - mówił Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz.

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu od 2012 roku stara się wpisać w strategie województwa, jak i w strategie miasta. Dlatego wspólnie z miastem, z panem Prezydentem, podjęliśmy działania w celu zmiany oferty kształcenia z trzech dotychczasowych humanistycznych kierunków kształcenia na inne alternatywne, te o profilu praktycznym.

Profil akademicki został zastąpiony właśnie praktycznym, by absolwenci nasi mogli zyskać więcej umiejętności, więcej kompetencji społecznych, a te z kolei mam nadzieję będą dla nich satysfakcjonujące i atrakcyjne, jeśli chodzi o rywalizacje z kolegami, absolwentami innych uczelni. Pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, turystyka i rekreacja oraz finanse i rachunkowość to nowe kierunki, które wpisują się w strategię miasta. Pan Prezydent wspólnie z panią Naczelnik, która jest z nami tutaj obecna, zaakceptowali tę wizję kształcenia młodzieży i mam nadzieję, że życzliwość miasta będzie okazana także i w przyszłości. Dotychczas otrzymaliśmy wsparcie niematerialne, jak i materialne w postaci dofinansowania do pracowni umiejętności pielęgniarskich. To wydatek rzędu 850 tysięcy złotych. Miasto partycypowało w utworzeniu nowego laboratorium, które będzie kształciło przyszłe pielęgniarki. Zapotrzebowanie na ten zawód jest olbrzymie, w najbliższym latach tylko na terenie miasta Tarnobrzega i jego okolicach zapotrzebowanie wzrośnie do 550 osób. Mam nadzieję, że tak jak i teraz, w przyszłości uczelnia będzie otrzymywała wsparcie od miasta, by absolwenci, studenci tego miasta mogli w mieście Tarnobrzeg kształcić się i nie wyjeżdżali do innych miast. Tutaj uczelnia i miasto zapewni im przyszłość taką, jaką młodzież oczekuje. – mówił dr Paweł Maciaszczyk Rektor PWSZ w Tarnobrzegu.

- Współpraca z PWSZ w Tarnobrzegu to nie tylko kontynuacja kształcenia dla naszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. To również opieka, którą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa obejmuje dzieciaki w ramach wyższej akademii dziecięcej, to również akademia maturzystów. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania, które podjęliśmy w dotychczasowej kadencji będą kontynuowane na dalszych etapach, a nasi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zajmą się kształceniem w naszych mieście, bo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa swoimi kierunkami, daje kontynuacje kształcenia, na tych kierunkach, które już w obecnej kadencji pojawiły się w szkołach ponadgimnazjalnych – mówiła Anna Czaplińska, naczelnik wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta.