baner-gora

 

RADNY MIASTA TARNOBRZEGA   

Punkt 34 –włączenie nowych terenów do TSSE - rozszerzenie oferty inwestycyjnej dla przedsiębiorców

34- Dziś mamy nieprzypadkowy piktogram, bo związany z niezwykle istotną dziedziną jak pobudzenie gospodarcze na terenie naszego miasta. Kiedy w grudniu 2010 roku przejmowaliśmy obowiązki mijającej kadencji, Tarnobrzeg nie dysponował przysłowiowym hektarem uzbrojonych terenów pod potencjalnych inwestorów. Dziś kończymy kadencję dysponując 29 hektarami w osiedlu Zakrzów, a więc w obszarze Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego. Dodatkowo obszar ten jest objęty ulgami i przywilejami funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej. Vis a vis funkcjonującego już TPPT uzbrajamy, za środki unijne, kolejne tereny pod potencjalnych i przyszłych inwestorów. Decyzja o nieodpłatnym przejęciu akcji Kopalni Siarki Machów, a więc porozumieniu między Ministrem Skarbu, a samorządem Tarnobrzega, również zaowocowało nie tylko walorami związanymi z Jeziorem Tarnobrzeskim i perspektywą rozwoju rekreacji i turystyki w naszym mieście, ale również terenami zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie likwidowanych Kopalni i Zakładów Przetwórstwa Siarki „Siarkopol”, jak również Zakładów Chemicznych „Siarkopol” - mówi Prezydent Miasta Norbert Mastalerz.

- Ta dziedzina, ten obszar, te tereny inwestycyjne to jest podstawa funkcjonowania przedsiębiorczości w mieście. Myślę, że ta kompleksowość podejścia do tematu, czyli park technologiczny, po drugiej stronie uzbrajane tereny, te przyszłe, które będą uzbrajane, plus do tego oferta instytucji otoczenia biznesu specjalnej strefy ekonomicznej – tworzy to pewną całość, spójność pomysłu na to, aby ten potencjał gospodarczy miasta był coraz większy i żeby przedsiębiorcy przychodzili do miasta - mówił Hubert Czub Prezes TARR.

- W dniu wczorajszym razem z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych wizytowaliśmy, oglądaliśmy nowe tereny inwestycyjne w naszym mieście. Są to tereny położone na osiedlu Sobów, kilkadziesiąt hektarów nowych terenów położonych przy ulicy Litewskiej i ulicy Bema, które w przyszłej kadencji uzbroimy w plany zagospodarowania przestrzennego dostosowane pod kolejnych inwestorów i obejmiemy specjalną strefą ekonomiczną - dodaje Łukasz Dybus Zastępca Prezydenta.