baner-gora

 

RADNY MIASTA TARNOBRZEGA   

Parallaxslider

slider-zdj17

slider-zdj16

slider-zdj15

slider-zdj14

slider-zdj13

slider-zdj12

slider-zdj11

slider-zdj10

slider-zdj9

slider-zdj8

slider-zdj7

slider-zdj6

slider-zdj5

slider-zdj4

slider-zdj3

Tarnobrzeżanie przepytali Prezydenta

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Panie Prezydencie, mieszkam na ulicy M. Dąbrowskiej i chcę powiedzieć, że ta ulica jest bardzo zaniedbana w porównaniu do innych. Dlatego trzeba coś z tym zrobić. Tak samo przed Przychodnią nr 3 – mówił jeden z mieszkańców.

- Niestety z ulicą M. Dąbrowskiej mamy problem wynikający z tzw. praw własności. Nie mogę już dziś obiecać Państwu remontu tej drogi. Ale mogę obiecać, że w przyszłym roku zrobię wszystko, aby dojść do porozumienia z trzema właścicielami. Niestety część gruntów należy do osób prywatnych prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą. Pozostałe części należą do Spółdzielni Mieszkaniowej Siarkowiec oraz do Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeśli w przyszłym roku dojdziemy wszyscy razem do porozumienia, to remont ulicy Dąbrowskiej wpiszemy do projektu budżetu na 2016 rok – wyjaśniał Norbert Mastalerz.

- Za to, co do Przychodni nr 3, to w przyszłym roku w ramach bieżącego utrzymania dróg na parkingu na pewno zostanie ułożona nowa kostka chodnikowa – dodaje Prezydent.

Mieszkańcy pytali także o to, jak Prezydent Mastalerz zamierza realizować swój program wyborczy, skoro w Radzie Miasta nie ma większości. - Jak wyobraża sobie Pan reformę szkolnictwa i aktywne wsparcie inwestorów przy Radzie Miasta z większością PiS, podczas gdy nie potrafił Pan tego zrobić z Radą, która przez minione cztery lata wszystko klepała, a także jak Pan sobie wyobraża współpracę z Sejmikiem Województwa?

- Nie wyobrażam sobie, aby ktoś, kto jest Radnym Miasta i mieszkańcem Tarnobrzega, może dobre pomysły i dobre rozwiązania dla nas wszystkich, torpedować w imię przynależności do jakiejkolwiek partii politycznej – odpowiadał Prezydent.

- Skoro wspólnie z Wydziałem Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu poradziliśmy sobie z dotychczasowym funkcjonowaniem placówek oświatowych bez jakiejkolwiek likwidacji, to tak samo poradzimy sobie także w nowej kadencji 2014 – 2018. Warto zaznaczyć, że w ostatnich czterech latach wydaliśmy zdecydowanie więcej na oświatę, bo aż blisko 350 mln zł – odpowiadał Mastalerz.

- Zaś co do współpracy z Sejmikiem, to Pan Marszałek Ortyl był łaskaw przyobiecać już Prezydentowi Mastalerzowi na piśmie 14 mln zł na dokończenie inwestycji w ramach dróg wojewódzkich ul. Mickiewicza, Wisłostrady, fragmentów ul. Sikorskiego. Kolejne 5 mln zł to oszczędności z tzw. dróg popowodziowych na osiedlach rolniczych, dzięki którym teraz będziemy mogli wyremontować kolejne drogi, ale już nie skromnie tłuczniem, tylko asfaltem. Są to środki już na nową kadencję otrzymane od Marszałka Ortyla, który najpierw jest samorządowcem, a dopiero potem politykiem – dodaje Prezydent Mastalerz.

- Chciałem zapytać dlaczego nie zabiegał Pan o poparcie inwestorów, którzy rozpoczną swoją działalność w TPPT. Myślę, że to w kampanii by Panu zdecydowanie pomogło – pytał inny z mieszkańców.

- Ta kampania wyborcza jest wyjątkowo brudna. Ja nigdy nie miałem pomysłu, aby w kampanię wciągać inwestorów. Bowiem nie powinno się wciągać do gry wyborczej sfery gospodarczej. Ale są tacy, którzy dali się wmanewrować w kampanię i mocno krytykują władze samorządowe. Nie dodają jednak, że to właśnie za tej kadencji samorządu, z inicjatywy Prezydenta, została przyjęta uchwała, która zwalniała z podatku od nieruchomości inwestora, który albo stworzył określoną liczbę miejsc pracy albo zainwestował w określoną strefę – wyjaśniał Prezydent Mastalerz.

Cały zapis debaty można znaleźć na stronie Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg www.tv.tarnobrzeg.pl

http://tv.tarnobrzeg.pl/2014/11/debata-prezydencka/

Featured YouTube Slider